Predavanja

PLENARNA PREDAVANJA / PLENARY LECTURES

 

 

Joc Triglav
200 let razvoja katastra na Slovenskem
200 Years of Land Cadastre Development in Slovenian Lands

Gerda Schennach
Kataster 4.0 – prihaja po 200 letih popotovanja
Cadastre 4.0 – Arriving after a 200-Year Journey

Miodrag Roić
Obnova grafičnega katastra z novo izmero
Renewal of the Franciscan Cadastre by Cadastral Surveys

Dominik Mesner
Avstrijske izkušnje v katastru z vidika pooblaščenega geodeta
Austrian Experiences with the Cadastre from the Perspective of the Licenced Surveyor

 

 

PREDAVANJA / LECTURES

 

 

Ema Pogorelčnik, Edvard Mivšek
Informacijska prenova nepremičninskih evidenc
Information Modernization of Real Estate Records

Marjan Čeh, Franc Ravnihar, Helena Žnidaršič, Barbara Trobec, Anka Lisec
Izboljšava položajne kakovosti podatkov zemljiškega katastra
Positional Accuracy Improvement of Land Cadastre Index Map

Jurij Mlinar, Luka Ivanič
Prostorski informacijski sistem in nova prostorska zakonodaja
Spatial Information System and New Spatial Planning Legislation

Sandi Berk, Joc Triglav, Žarko Komadina, Katja Oven, Anka Lisec, Marjan Čeh, Bojan Stopar
Vsedržavni model transformacije podatkov zemljiškega katastra iz D48/GK v D96/TM
National Transformation Model for Land Cadastre Data from D48/GK to D96/TM

Nina Bogataj, Marijana Vugrin
Ena nepremičnina, dva skrbnika, tri temeljne evidence
One Property, Two Administrative Bodies, Three Base Registers

Nikolaj Šarlah, Branko Mušič, Tomaž Podobnikar, Tomaž Ambrožič
Uporaba alternativnih metod evidentiranja podzemne gospodarske infrastrukture: georadarska metoda
Recording of Buried Utility Pipes with Alternative Methods: Ground Penetrating Method

Jernej Tekavec, Miran Ferlan, Anka Lisec
Izzivi na področju razvoja večnamenskega 3D-katastra nepremičnin v Sloveniji
Developing Challenges in the Field of 3D Real Property Cadastre in Slovenia

Oskar Sterle, Sandi Berk, Klemen Medved, Žarko Komadina, Jurij Režek, Niko Fabiani, Bojan Stopar
Razvoj omrežja SIGNAL za potrebe evidentiranja nepremičnin
SIGNAL Network for the Needs of Real Estate Registration

Janez Urh, Helena Žnidaršič, Stane Cerar
Projekt nove izmere v katastrski občini Kot, naselje Modrič
Project of the New Land Surveying in the Cadastral Community of Kot, in Modrič

Andrej Mesner, Miloš Pegan, Miha Muck, Aleš Šuntar, Bujar Fetai, Borko Drašković, Goce Gruevski, Antonio Šustić
Modernizacija sistemov zemljiške administracije v regiji
Modernization of Land Administration Systems in the Region