Rok za prijavo na slavnostno akademijo in strokovni posvet je 17. 5. 2017.

POTRDITEV UDELEŽBE NA SLAVNOSTNI AKADEMIJI S KONCERTOM

 

Za dodatne informacije o slavnostni akademiji nam lahko:

 

PRIJAVA NA STROKOVNI POSVET (24. 5. 2017) – možna je sočasna potrditev prisotnosti na slavnostni akademiji s koncertom (23. 5. 2017):

 • s priloženo prijavnico, ki jo pošljete na naslov:
  Društvo geodetov Gorenjske, Slovenski trg 2, 4000 KRANJ,
  ali na elektronski naslov info@dgg.si
  KLASIČNA PRIJAVNICA

Za dodatne informacije o strokovnem posvetu in prijavah nas lahko:
– pokličete na 031 695 484 (Andrej Hudoklin).

 

Strokovni posvet je vključen v Letni program obveznega izobraževanja za geodetsko izkaznico. Imetniki geodetske izkaznice prejmejo 3 kreditne točke.

 

KOTIZACIJA
Udeležba na slavnostni akademiji je brezplačna, obvezna pa je potrditev udeležbe.

 

Kotizacija za strokovni posvet (društvo ni zavezanec za DDV, zato DDV-ja ne zaračunava na podlagi 1. točke 94. člena ZDDV-1):
– znaša 120,00 €,
– ob zgodnji prijavi do vključno 5. 5. 2017 znaša 100,00 €.

 

Kotizacija vključuje:

 • udeležbo na strokovnem posvetu in okrogli mizi 24. 5. 2017,
 • obisk razstavnega prostora,
 • gradivo za udeležence posveta,
 • potrdilo o udeležbi na strokovnem posvetu,
 • pogostitev med odmori in
 • udeležbo na družabnem srečanju.

 

Upokojencem in študentom se prizna 50 % popust pri kotizaciji, dokazilo bo treba predložiti pri registraciji.

Plačana kotizacija je pogoj za udeležbo na strokovnem posvetu, zato jo poravnajte najkasneje do 23. 5. 2017 na transakcijski račun Društva geodetov Gorenjske: IBAN SI56 0700 0000 0372 861 odprt pri GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ, BIC koda (SWIFT): GORESI2X s sklicem 00 – davčna števila plačnika. Račun vam pošljemo po plačilu kotizacije.

Stroški odpovedi:
– odjava 5 dni pred pričetkom dogodka ‒ 10 % vrednosti programa,
– odjava 2 dni pred pričetkom dogodka ‒ 50 % vrednosti programa,
– brez odjave zaračunamo 100 % vrednosti programa.

Kontaktna oseba za dodatne informacije glede plačila kotizacije je Mihela Černe, ki je dosegljiva na telefonski številki 05 915 99 48 ali 031 538 400.